პირადი ინფორმაცია
0 800 33 47 57(по Украине бесплатно)

პირადი ინფორმაცია

ყველა ველი აუცილებლად უნდა იყონ შევსებულნი მხოლოდ ლათინური ასოებით, როგორც წერია პასპორტში.
მოერიდეთ მცდარბეჭდილებს და შეცდომებს, მას შეუძლია გაართულოს დოკუმენტების გაფორმება.

ანკეტის შევსებასთან პრობლემების აღმოჩენის შემთხვევაში მიმართეთ ვაიბერში ნომრით 068 936 00 03.

Все поля должны быть обязательно заполнены ТОЛЬКО латинскими буквами, как записано в паспорте.
Избегайте опечаток и ошибок, это может привести к трудностям при оформлении документов.

В случае возникновения проблем с заполнением анкеты – обращайтесь в вайбер по номеру 068 936 00 03.

Есть вопросы?
Консультируем бесплатно
Заполнить
анкету
АНКЕТА